วัน: 20 พฤศจิกายน 2021

เกาะสิมิลัน


เกาะสิมิลัน หลายคนคงได้ยินชื่อและรู้จักเกาะสิมิลัน เป็นอย่างดีเกี่ยวกับความสวยงามของธรรมชาติของเกาะสิมิลัน ความขาวสะอาดของหาดทราย น้ำทะเลที่ใส และความงามของใต้ท้องทะเลที่มีปลาอุดมสมบรูณ์ และยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับเกาะสิมิลัน คราวนี้ผมจะมาอัพเดทเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสิมิลันในปี2564-2565 ให้ได้รู้เรื่องราวของเกาะสิมิลันให้ทุกท่าน