เที่ยวต่างประเทศ

อิ่มบุญ สักการะมหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่พม่า วันที่สอง


ต่อจากคราวที่แล้ว อิ่มบุญสักการะมหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ที่พม่า ตอนที่ 1

“เจซูติน บาแด” แปลว่าขอบคุณมากในภาษาพม่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากครับที่ติดตามทริปการเดินทางของผมในวันแรกเพื่อให้การชมทริปรีวิวของผมไม่ขาดตอนผมจึงรีบรีวิวทริปการเดินทางไปพม่าในวันที่สองอย่างเร่งด่วน…จากวันแรกที่เราเดินทางไปยัง หงสาวดี, เจดีย์ไจ๊ปุ่น, เจดีย์ชเวมอดอว์, พระราชวังบุเรงนอง, พระนอนชเวตาเลียวได้ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้ววันที่สองของการเดินทางของเราก็ยังเดินทางไปยังสถานทีอันศักดิ์สิทธิ์อีกเช่นเคย

วันที่สอง สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-ผ่านชมเจดีย์ซูเล-ตลาดสก๊อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เราตื่นกันแต่เช้าเพื่อออกเดินทางไปยังเมืองสิเรียมซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร (1 ชม.) ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี เพื่อมายังพระเจดีย์เยเลพญาบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปีเป็นที่สักการะของชาวสิเรียม

การเดินทางไปยังพระเจดีย์เยเลพญาต้องเดินทางโดยทางเรือเท่านั้น

เจดีย์เยเลพญาหรือเจดีย์กลางน้ำตามตำนานเล่าว่าเจดีย์แห่งนี้สร้างในสมัยมอญเรืองอำนาจเมื่อราวพันกว่าปีก่อนโดยมีคหบดีชาวมอญเป็นผู้สร้างและยังได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าน้ำท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ถ้ามีผู้คนมากราบไหว้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่เพราะเจดีย์แห่งนี้สร้างบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกว้างใหญ่เท่านั้น

สถาปัตยกรรมแบบของพม่า

ประชาชนชาวพม่าถือว่าการทำบุญเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนพม่าจากการที่ผมได้ไปมาหลายแห่งในพม่าก็จะชาวพม่าไปวัดกันตลอดเวลา

เมื่อท่านได้ไปวัดพม่าจะมีดอกไม้ร้อยเป็นพวงแบบนี้มาขายอยู่ทุกวัดผมไม่แน่ใจว่าเป็นดอกอะไร

รถเข็นขายล๊อตเตอรี่กับซีดีเพลง

มะม่วงสุกน่ากินจังเลย

เจดีย์โบตะทาวน์เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองโดยเมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นมาจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่เจดีย์โบตะทาวน์แห่งนี้ก่อน

ผมจะพาทุกท่านไปนมัสการเทพทันใจโบตะทาวน์เป็นนัตศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยรู้จักกันดีเชื่อว่าขออะไรจากท่านก็สามารถขอได้ทันใจคนไทยจึงเรียกว่า“เทพทันใจ”

เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เทพผู้ปกปักรักษาและบันดาลโชค

เครื่องสักการะเทพทันใจ

วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะนัตโบโบยีจะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนำให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้ครับ

ตามความเชื่อเขาจะให้เอาเงินใส่ไปในมือของเทพทันใจ 2 ใบ แล้วหยิบกลับมา 1 ใบไว้เป็นขวัญถุง

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นาชมในอาณาบริเวณเจดีย์โบดาทาวน์คือพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานในวิหารด้านขวาซึ่งเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก

เทพกระซิบหรืออะมาดอว์เมียะตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาคที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีลไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว

ทุกวัดในพม่าท่านจะได้เห็นคนพม่าขายดอกไม้แบบนี้

แหล่งช้อปปิ้งตลาดสก๊อตซึ่งสร้างโดยชาวสก็อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูกเช่นไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและ เครื่องเงิน

สภาพบ้านเมืองกรุงย่างกุ้ง

ร้านขายหมากพูลจะพบเห็นทั่วไปในพม่า ชาวพม่านิยมกินหมาก

ล๊อตเตอรี่พม่า

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (SHAWEDAGON PAGODA) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะพระมหาเจดีย์ชเวดากองให้ความงดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์องค์สำคัญที่งดงาม

พลังแห่งศรัทธา

ยามค่ำคืนสวยงามจริงๆ นอกจากนี้พระมหาเจดีย์ชเวดากองยังเป็นพระ ธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเมียอีกด้วย

รอบๆองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้จำนวนมากบริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลังภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชาเพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์จะนำมาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศก โรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งทำสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคำและบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์

ภาพอีกมุมริมฝั่งแม่น้ำ

7 replies »

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s